Resultaten cataractregistratie 2022 in beeld gebracht

17-05-2023

Hoeveel cataractoperaties hebben oogartsen in 2022 uitgevoerd? Welke lenzen hebben zij daarbij geplaatst? En hoeveel visuswinst leverde dit op? We hebben het antwoord op deze en andere vragen samengevat in een infographic.

Sinds 2007 registreren oogartsen cataractoperaties in een digitaal dashboard dat het NOG faciliteert. Doel hiervan is de kwaliteit van zorg te verbeteren. Oogartsen kunnen de resultaten van hun operaties in het dashboard vergelijken met de resultaten van andere oogartsen. Ze kunnen zo van elkaar leren, maar het biedt hen ook een basis om samen met de patiënt een beslissing te nemen over de best passende zorg.   

Resultaten 2022
Bent u benieuwd naar de resultaten van de cataractregistraties in 2022? We hebben ze samengevat in een infographic.