Reminder: vul de NOG capaciteitsenquête 2024 in!

24-01-2024

Momenteel hebben 73 oogartsen en 16 aiossen de vragenlijst ingevuld. Er zijn echter minimaal 300 ingevulde vragenlijsten nodig om betrouwbare oogheelkundige resultaten te kunnen trekken. Vul daarom vóór 28 februari de vragenlijst in en vraag collega’s om dat ook te doen.

De NOG capaciteitsenquête 2024 wordt uitgevraagd via de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. Met deze Loopbaanmonitor, een initiatief van De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS), willen we meer inzicht krijgen in hoe uw loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarkt in kaart brengen. Bovendien willen we een beter beeld krijgen van de werkdruk en het werkplezier.

Naast de algemene vragen zijn er voor oogheelkunde specialisme specifieke vragen toegevoegd aan het einde van de vragenlijst. Daardoor vervangt deze Loopbaanmonitor de NOG capaciteitsenquête onder oogartsen en aios. De BBC kijkt uit naar uw deelname, zodat we weer een up-to-date inzicht hebben. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten.

De algemene resultaten worden zo snel mogelijk na analyse bekendgemaakt door de FMS. Over de oogheelkunde-specifieke uitkomsten wordt u via de NOG nieuwsbrief geïnformeerd.

Namens de BBC alvast hartelijk dank voor jullie deelname!