OVN Richtlijn cosmetische contactlenzen gepubliceerd

27-03-2023

De OVN heeft een nieuwe richtlijn ‘Vooronderzoek en controle bij cosmetische contactlenzen’ gepubliceerd. De richtlijn is in te zien via de website OVN.

De werkgroep cornea van het NOG heeft in de commentaarfase input gegeven op de richtlijn. Het doel van deze richtlijn is kwaliteit van zorg bevorderen, eenduidig handelen en verkleinen van het risico op complicaties bij het dragen van cosmetische contactlenzen. Ook treft u in de richtlijn praktische hulpmiddelen zoals cliënteninformatie en een informed consent.