Oproep vragenlijst invullen over zorg op afstand bij Cataract

20-02-2023

Voor het Zon-Mw project ‘zorg op afstand opnemen in richtlijnen’ wordt er momenteel nagedacht over hoe zorg op afstand een plek kan krijgen bij de zorg voor cataract. Zorg op afstand is het bieden van zorg door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Samen met een werkgroep bestaande uit onder andere oogartsen en cataract patiënten wordt een richtlijnmodule ontwikkeld over de mogelijkheden tot het inzetten van zorg op afstand bij de zorg voor cataract patiënten (ondersteund door het Kennisinstituut). Hiervoor verzamelen zij graag de ervaringen van oogartsen met zorg op afstand voor deze groep patiënten. Deze informatie zal worden gebruikt bij het schrijven van een nieuwe richtlijnmodule bij de richtlijn cataract. Invullen van de vragenlijst kost 2 minuten en kan hier.