Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel

21-06-2023

14 blinde ogen – 6 verwijderd: terug bij af
Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel

Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel veel oogletsel door verschillende soorten vuurwerk – zowel legaal siervuurwerk als illegaal vuurwerk – veroorzaakt. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de voorgaande twee jaarwisselingen werkt en opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Afgelopen jaarwisseling registreerden de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de vijftiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De definitieve cijfers worden vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het NOG gepresenteerd.     

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 20202020 / 20212021 / 20222022/ 2023
                
Patiënten2593082512172712452101601761201321824770133
Zelfafstekers1091481261081581479895957276102313383
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)37 (53%)50 38%
Aantal ogen3093583072563313112682002241571762447799181
Niet blijvend letsel203242190151227213171127144981111705583116
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)16 (16%)65 36%
Visusverlies44513659575531293723112812430
Blinde ogen2022162125201015191110134114
Verwijderd14979810615525206

Overzicht oogletsels door vuurwerk*


“In vergelijking met de voorgaande twee jaarwisselingen zijn we nu weer terug bij af. 14 mensen die aan één of zelfs twee ogen blind zijn geworden. Een dode. Dit kan toch niet langer zo doorgaan? Oud en Nieuw vieren moet voor iedereen leuk blijven en niet de rest van je leven tekenen. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Soms levenslang. Samen met mijn collega-oogartsen heb ik de afgelopen jaren honderden mensen behandeld die blijvend slechtziend danwel blind zijn geworden door vuurwerk. In de afgelopen 15 jaar zijn ruim 200 ogen blind geworden waarvan zelfs 89 ogen volledig verwijderd moesten worden. Ook van mensen die alleen maar kijken naar vuurwerk en het niet eens zelf afsteken. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.


Vuurwerkmanifest
In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl