Nieuwe muurschildering eert oogheelkundige F.C. Donders

02-08-2023

In Utrecht, op de plek waar Franciscus Cornelis Donders destijds zijn oogheelkundige praktijk in het door hem opgerichte Ooglijders gasthuis uitoefende, is een nieuwe muurschildering geplaatst ter ere van deze pionier in de oogheelkunde.

Het is het vijfde werk gemaakt door ” De Strakke Hand “ in de serie Utrechtse Muurformules. Baanbrekende wetenschap, daar gaat het om bij de serie muurschilderingen die de naam Muurformules heeft meegekregen. Het project is opgezet door de natuurkundigen Ingmar Swart en Sander Kempkes en de Utrechtse oogarts Arie van Oosterwijk ondersteunde het initiatief voor de F.C.Donders muurschildering.

De financiering van het project werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Physica, de Hoge School Utrecht, het Descartes Centre, het F.C. Donders instituut, De Donders Binkorst Stichting en via particuliere crowdfunding van o.a Marjolijn ten Doesschate.

Zie ook het uitgebreide artikel hierover van de Universiteit van Utrecht.

Bericht namens de Oogheelkundige Historische Kring