Medicijntekorten

02-02-2023

Van verschillende oogartsen ontvangt het NOG signalen over tekort aan antibiotica.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft aan dat de problemen met tekorten van antibacteriële oculaire middelen bekend zijn. Ook het uit de handel halen van enkele producten is bekend. Het CBG kijkt of er maatregelen nodig zijn om de beschikbaarheid van deze middelen te verbeteren. Zodra we meer informatie krijgen melden we dit.

Signaleert u andere medicijntekorten?

  • Wanneer een middel niet leverbaar is en er zijn ook géén alternatieven beschikbaar, dan kan het NOG dit via de FMS melden bij het CBG en de Inspectie (IGJ). Zij overwegen dan of een tekortenbesluit genomen moet worden waardoor levering vanuit het buitenland, magistrale bereiding of andere maatregelen worden toegestaan. Tekorten en mogelijke alternatieven zijn te zien op https://farmanco.knmp.nl/. Wanneer volgens het farmacotherapeutisch kompas bij de groepsinformatie andere middelen staan waarmee het middel substitueerbaar zou zijn, dan dienen deze eerst ingezet te worden.
  • Signaleert u een tekort waarvoor géén alternatief beschikbaar is? Dan kunt u dit bij ons melden. Ook wanneer u van mening bent dat (voor een bepaalde patiëntgroep) de middelen uit de groepsinformatie geen goede alternatieven zijn, dan kunt u de situatie zo concreet mogelijk onderbouwd mailen naar het NOG. Wij gaan er vervolgens mee aan de slag.

Vorige week zijn ook zorgen over de medicijntekorten geuit in een brief aan de minister door de FMS, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Patiëntenfederatie.