KNMG-Richtlijn Omgaan met medische gegevens

20-12-2022

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens uit 2021 is herzien. In deze herziene richtlijn wordt beschreven op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Bijgevoegd vindt u de vernieuwde versie.