Knelpunteninventarisatie herziening richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen

23-10-2023

Er wordt gestart met de herziening van de verouderde richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ uit 2011. Verenso is de trekker van deze herziening.

Verenso heeft een vragenlijst uitgezet waarin u knelpunten kunt aangeven die u mogelijk ervaart bij de zorgverlening aan kwetsbare patiënten met Diabetes Mellitus. Dit kunnen zowel zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten betreffen.
Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen.