Hulp aan Oekraïne

21-03-2022

Inmiddels is het 3 weken geleden dat de Russische tanks Oekraïne binnentrokken. Geschokt door deze oorlog zijn er wereldwijd direct vele initiatieven opgezet die steun bieden. 

Recent ontvingen we een brief van de Oekraïense vereniging van oogartsen waarin zij alle vrienden, collega’s en internationale partners bedanken voor hun steun.

Inzamelingsacties
Graag attendeert het bestuur jullie, mogelijk ten overvloede, op een aantal initiatieven waaraan jullie een bijdrage kunnen leveren. Dit overzicht is zeker niet limitatief. Mochten er specifieke Nederlandse oogheelkundige initiatieven zijn die jullie onder de aandacht willen brengen via de NOG website dan ontvangen we graag hierover bericht(link sends e-mail)

  • De ESCRS coördineert in samenwerking met vitreoretinale chirurgen van EuRetina en de European Oculoplasty Society de inzameling van medische benodigdheden, afgestemd op de meest dringende behoeften in de Oekraïne. De industrie levert hieraan een belangrijke bijdrage, met name op het gebied van apparatuur.
    Andere artikelen, zoals medicatie, die niet door de industrie worden geschonken koopt de ESCRS en zorgt dat dit op de plaats van bestemming aankomt. Ook financiert de ESCRS het transport en de opslag van apparatuur. Hiertoe heeft de ESCRS een fonds opgericht waaraan leden, branchepartners en zusterverenigingen kunnen bijdragen (geen donaties van het grote publiek). NOG leden die geld willen doneren aan deze actie kunnen dat tot eind april 2022 overmaken op het NOG rekeningnummer NL 34 RABO 0147329930 onder vermelding van ‘donatie Oekraïne’. Het opgehaalde bedrag storten we door naar de ESCRS.
    Wilt u apparatuur schenken dan kunt u contact opnemen met het NOG bureau(link sends e-mail).
  • Financiële ondersteuning kan uiteraard ook geboden worden via het Rode Kruis of Giro 555.
  • De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) verzamelen medische hulpmiddelen en medicijnen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) steunt dit initiatief.
  • Artsen zamelen medicatie in via Stichting Artsenhulp. Zie ook het artikel in Medisch Contact.

Vestigen in NL als oogarts
Het NOG bureau maakt Oekraïense oogartsen wegwijs als ze aan de slag willen in NL. De eerste telefoontjes hierover zijn deze week binnengekomen. Een volledige Nederlandse registratie als oogarts is een meerjarig traject, omdat de oogartsenopleiding in oost Europa meestal korter is dan 3 jaar (de minimale Europese eis). Een aanpassingsstage bij een opleidingskliniek is daardoor nodig.  De eerste stap voor Oekraïense oogartsen is het leren van de Nederlandse taal en het aanvragen van een BIG registratie.

Update vanuit de SOE
Rusland is voor de komende drie maanden geschorst als lid van de The Societas Ophthalmologica Europea (SOE). Dit geldt ook voor The Young Ophthalmologist. Begin juni komt het SOE bestuur bij elkaar om te spreken over het vervolg.

De SOE verwijst naar de inzamelingsactie van de ESCRS.