Tips&tricks HiX tijdens NOG congres groot succes

14-07-2022

Handig, makkelijk en snel waren de sleutelwoorden bij de eerste HiX tips&tricks sessie op het NOG congres. Bas Groot en Sabine Bunt hebben als dé HiX experts van het ChipSoft Innovatieplatform de oogartsen meegenomen in de vele handige en slimme oplossingen die HiX te bieden heeft. Met als doel: kennisoverdracht om sneller en makkelijker te leren werken in HiX.

Samen naar betere zorg
Voor het delen van kennis en het samen verrijken van het oogheelkundig dossier is een platform beschikbaar bij ChipSoft: de gebruikersgroep oogheelkunde. Maar daarbuiten is nog een wereld te winnen wat betreft de mogelijkheden in HiX. Het podium voor een HiX tips&tricks op het NOG congres sessie bood de ideale kans om deze brug te bouwen tussen de oogartsen en ChipSoft.

Aanleiding voor de sessie was het helpen verlagen van de administratieve belasting, want administratie last is met stip op één nog steeds de grootste bederver van het werkplezier van oogartsen en aios.  Vandaar dat de Beroepsbelangencommissie van het NOG Chipsoft (en ook Timeff) heeft gevraagd om een sessie te verzorgen.


Gouden tips
Samen met de voorzitters van de gebruikersgroep – Nicole Naus (Erasmus MC) en Annemiek van Vliet (Deventer ziekenhuis) – is de inhoud van deze kennissessie voor de oogartsen bepaald. Er werd tijdens de sessie druk meegeschreven met alle gouden tips die voorbij kwamen; van het gebruik van sneltoetsen tot het maken van handige consultsjablonen. Zelfs Nicole en Annemiek gaven aan weer nieuwe dingen te hebben geleerd en we kijken dan ook terug op een geslaagde en goed gewaardeerde kennissessie. En dat smaakt naar meer, zoals één van de artsen ook als tip mee gaf: “Ga zo door!”

Meer informatie?  
Ook benieuwd naar tips&tricks in HiX? Neem contact op met innovatieplatform@chipsoft.com