Gezocht: oogartsen voor analyse Logex benchmark

12-09-2023

Logex verzorgt bij veel instellingen de benchmark voor de verdeelsystematiek. De BBC wil nader onderzoek doen naar onverklaarde resultaten die uit de benchmark komen. Mogelijke oorzaken zijn de toepassing van efficiencyparameters (o.a. e-health consulten) en de wijze van registreren.

De BBC is daarom op zoek naar oogartsen die deel willen nemen aan een analyse van de benchmarksystematiek van Logex.
De deelnemende oogartsen zijn bereid om hun Logex-cijfers te delen (binnen de analysegroep) en gaan samen in gesprek om de verschillen te verklaren. Het streven is te komen tot een groep oogartsen die samen een representatieve groep instellingen vertegenwoordigen.
Met het resultaat van dit project kunnen oogartsen beter in gesprek met hun MSB over de registratie en de verdeelsystematiek. Ook kan Logex mogelijk wijzigingen in hun berekeningen doorvoeren voor een betere en eerlijkere verdeling.