Factsheet Transformatiegelden gepubliceerd

03-05-2023

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor deze zogenoemde impactvolle transformaties is gedurende de looptijd van het IZA €2,8 miljard beschikbaar. Om de transformatieplannen te kunnen toetsen is een beoordelingskader opgesteld. In deze factsheet geven de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten een toelichting op transformatiegelden en het beoordelingskader. Daarnaast zijn de belangrijkste criteria op een rij gezet voor het aanvragen van deze transformatiegelden.