EyeSustain: oogartsen leren over duurzaamheidsinitiatieven in de oogheelkunde

13-06-2022

De projectgroep Duurzame oogheelkunde brengt graag het project EyeSustain bij jullie onder de aandacht. Dit is een initiatief van de ESCRS, ASCRS en AAO. Het streven is oogartsen te leren over duurzaamheidsinitiatieven in de oogheelkunde en te stimuleren hiermee aan de slag te gaan.
Kijk voor meer info op EyeSustain.org. De projectgroep beveelt het webinar van harte aan om te bekijken. 

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor bijna 8% van de CO2-uitstoot in Nederland (Lancet 2022: The Environmental Footprint of the Dutch Healthcare Sector: Beyond Climate Impact). De OK gebruikt 30 tot 40 procent van alle medische materialen in een ziekenhuis en genereert 25 tot 30 procent van het ziekenhuisafval.
Gezien het feit dat oogheelkunde de hoogste aantallen operatieve verrichtingen en poliklinische behandelingen in de geneeskunde heeft, hebben wij een unieke kans om de gezondheidszorg duurzamer te maken. En om het goede voorbeeld uit te dragen.

Als u meer wilt weten, of betrokken wilt worden, stuur dan een e-mail naar de projectgroep Duurzame oogheelkunde.