De stuurgroep van cluster Oog stelt zich aan u voor!

26-01-2023

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Richtlijnen worden daarom steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is.

Binnen het Cluster Oog zijn een substantieel aantal oogheelkundige richtlijnen geclusterd die in de toekomst up-to-date zullen worden gehouden door deze nieuwe werkwijze. De stuurgroep die dit gaat begeleiden wordt gevormd door:

  • Mw. dr. M. (Marjolijn) C. Bartels (voorzitter)
  • Mw. Dr. A. (Arlette) J. van Sorge
  • Mw. Dr. N. (Nicole) C. Naus
  • Dhr. Drs. L. (Leo) J. Noordzij

Naast hen zijn ook leden van de Oogvereniging, de klinisch fysici en de klinisch genetici vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep roept de expertise in van NOG leden en andere specialismen die inhoudelijke expertise hebben met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster. Heeft u interesse om te participeren? Neem dan contact op met het NOG bureau.