COVID-19 richtlijn aangevuld met modules over diagnostiek

07-02-2022

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zijn drie modules toegevoegd aan de COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. Deze hebben betrekking op preoperatieve screening, serologische tests en klinische karakteristieken voor COVID-19.

Klinische karakteristieken voorspellend voor COVID-19 
Deze nieuwe module gaat over de voorspellende waarde van de meest voorkomende symptomen van COVID-19 bij volwassenen en atypische presentatie van het virus bij specifieke patiëntenpopulaties. Bijvoorbeeld ouderen en kinderen. In de aanbevelingen staat beschreven bij welke symptomen je alert moet zijn op COVID-19, in het algemeen en bij specifieke groepen zoals ouderen en kinderen. 
Bekijk de module

Serologie na vaccinatie of herinfectie 
Deze nieuwe module bespreekt de waarde van een serologische test voor het stellen van de diagnose COVID-19 bij patiënten met klachten die passen bij COVID-19 maar die gevaccineerd zijn of eerder een COVID-19 infectie hebben gehad. Vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs, kan vooralsnog geen advies gegeven worden of en wanneer serologie in te zetten. 
Bekijk de module.

Preoperatieve screening SARS-CoV-2 infectie  
Deze module vervangt de huidige leidraad met dezelfde titel. De module geeft aanbevelingen over de manier waarop patiënten die een operatie onder algehele anesthesie ondergaan, gescreend moeten worden op een infectie met het coronavirus. Kort samengevat is het advies om patiënten ouder dan 65 jaar zonder anamnestische aanwijzingen op COVID-19 die niet volledig gevaccineerd zijn (volledige vaccinatie is inclusief booster) voorafgaand aan een operatie te testen met een PCR-test.  
Bekijk de module. 

Richtlijn COVID-19  
De modules maken deel uit van de overkoepelende richtlijn COVID-19 die nog in ontwikkeling is en steeds verder wordt aangevuld met nieuwe modules. De richtlijnmodule ‘Preoperatieve screening naar SARS-CoV-2 infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie’ is ontwikkeld door de Werkgroep Preoperatieve Screening SARS-CoV-2. De richtlijnmodules ‘Serologie na vaccinatie of herinfectie’ en ‘Klinische karakteristieken voorspellend voor COVID-19’ zijn ontwikkeld door het Expertiseteam Diagnostiek COVID-19.