Bedankt voor jullie deelname aan de loopbaanmonitor

04-03-2024

Begin dit jaar werd de capaciteitsenquête 2024 uitgevraagd via de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. 255 oogartsen en 125 aiossen vulden de enquête in. Daarmee is de respons voldoende om betrouwbare oogheelkundige resultaten te kunnen trekken.

Met deze Loopbaanmonitor, een initiatief van De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS), willen we meer inzicht krijgen in hoe uw loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarkt in kaart brengen. Bovendien willen we een beter beeld krijgen van de werkdruk en het werkplezier.

De algemene resultaten worden zo snel mogelijk na analyse bekendgemaakt door de FMS. Over de oogheelkunde-specifieke uitkomsten wordt u via de NOG nieuwsbrief geïnformeerd.

Namens de BBC hartelijk dank voor jullie deelname!