Aanmelden abstract NOG congres 21-23 juni 2023, MECC Maastricht

17-01-2023

De voorbereidingen voor het NOG jaarcongres 2023 zijn in volle gang!

Een voordracht, poster, cursus of mystery case kan tot en met zondag 26 februari 2023 worden aangemeld. Hiervoor moet het format worden gevolgd waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan.

Inzendingen worden hierop beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen wij helaas niet accepteren. Het aanmeldingsformulier vindt u op de congreswebsite. Als er meer aanmeldingen zijn voor voordrachten dan dat er ruimte is in het programma, kan een voordracht worden omgezet in een posterpresentatie. De wetenschappelijke congrescommissie bepaalt de definitieve presentatievorm.

Als u uw bijdrage de insteekt als een VOORDRACHT dan geldt het volgende:

  • De abstracts van voordrachten worden gepubliceerd in Acta Ophthalmologica.
  • Naast een gestructureerd Engelstalig abstract voor ACTA met affiliaties van alle auteurs, moet u ook een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 10 regels in leveren voor het programmaboekje. Ook deze korte Nederlandse samenvatting volgt het format: Doel, Methode, Resultaten en Conclusie.
  • Een abstract voor ACTA dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen: opgesteld in het Engels, heeft maximaal 250 woorden en bestaat uit de gebruikelijke onderdelen: Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results and Conclusion. Meer details over het format vindt u in de Guidelines Acta op de website.

Voor een poster, cursus of mystery case voldoet een Nederlandse samenvatting in van maximaal 10 regels.

  • Voor een poster volgt u (zoveel mogelijk) het format doel/casus, methode/symptomen, resultaten en conclusie
  • Voor een mystery case bedenkt u een pakkende titel en beschrijft u de casus
  • Voor een cursus beschrijft u doelgroep, onderwerp en na te streven doel