Aankondiging bijeenkomst en expertiseleden gezocht voor cluster ‘Oog’

15-08-2022

Op maandag 12 september van 19:30-21:00 wordt er een online bijeenkomst georganiseerd over de need for update fase voor het cluster ‘Oog’.

Binnen het cluster Oog zijn een substantieel aantal oogheelkundige richtlijnen geclusterd die in de toekomst up to date zullen worden gehouden door een nieuwe werkwijze ‘modulair richtlijnonderhoud’.

De bijeenkomst op 12 september is speciaal voor oogartsen en aios en andere betrokkenen bij oogheelkundige richtlijnen en richt zich op het doel en de werkwijze van de need for update fase voor het cluster ‘Oog’ en eindigt met een vragenuurtje. Hierin kunnen ook andere vragen over de nieuwe werkwijze van modulair richtlijnonderhoud worden gesteld. Aanmelden kan hier.

Lees meer over werkwijze modulair richtlijnonderhoud

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden daarom steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks onderhoud op modulair niveau plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.

Inhoudelijk is het proces van modulair onderhouden van richtlijnen niet anders dan het onderhouden van gehele richtlijnen. Voor efficiënt modulair onderhoud met een kortere doorlooptijd blijkt echter wel een andere werkwijze nodig, waarbij het onderhoud plaatsvindt volgens een vaste uniforme cyclus voor alle medisch-specialistische richtlijnen. Om deze cyclus continu te kunnen laten lopen wordt een vaste structuur ingericht met vertegenwoordigers met mandaat voor een langere tijd, in zogeheten clusters. Binnen de clusters worden meerdere richtlijnen rondom een bepaald onderwerp onderhouden.

Wat betekent dit voor de oogarts?

Voor de richtlijnen waar de oogheelkunde mee te maken heeft betekent dat dat oogartsen geleidelijk aan minder gevraagd gaan worden om plaats te nemen in een richtlijnwerkgroep maar in plaats daarvan plaats te nemen in de stuur- of expertisegroep die een cluster, waar meerdere aanpalende richtlijnen onder vallen, onderhoudt.  

De stuurgroep van zo’n cluster bewaakt het proces van modulair onderhoud binnen het cluster, deze bestaat uit 4-8 personen. Daarnaast wordt er een expertisegroep afgevaardigd. Leden binnen de expertisegroep zetten juist de expertise in voor specifieke modules en nemen niet elk jaar actief deel aan de onderhoudscyclus. Wel worden zij aan de start eenmalig gevraagd om aan te geven welke modules binnen het cluster aan een update toe zijn in de need for update fase en met welke frequentie zij opnieuw bevraagd willen worden om de need for update aan te geven.  

Opstarten en need for update cluster Oog

Een substantieel aantal oogheelkundige richtlijnen is geclusterd binnen het cluster ‘Oog’, namelijk: cataract, leeftijdsgebonden maculadegeneratie, uveitis, visuele beperkingen – verwijzing en revalidatie, lokale anesthesie in de oogheelkunde, cerebral visual impairment (CVI) en infectieuze keratitis. (Andere oogheelkundige richtlijnen of richtlijnen met oogheelkundige modules zijn binnen andere clusters ingedeeld.) Vanuit het NOG wordt het cluster ‘Oog’ bestuurd door Marjolijn Bartels (voorzitter), Nicole Naus, Arlette van Sorge en Leo Noordzij. Naast hen zijn ook leden van de Oogvereniging, de klinisch fysici en de klinisch genetici vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep is op zoek naar expertiseleden die inhoudelijke expertise hebben met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster en zorgdragen voor draagvlak/terugkoppeling bij de achterban ten aanzien van de geleverde expertise. Daarom vragen wij de inhoudelijke werkgroepen van het NOG om 2 personen af te vaardigen voor de expertisegroep van het cluster Oog voor minstens 3 jaar. Zij worden gevraagd om de need for update uit te voeren en mee te schrijven aan modules die daadwerkelijk geüpdatet zullen worden. De inhoudelijke werkgroepen zullen hiervoor per mail worden benaderd. Mocht je interesse hebben in deelname en niet aangesloten zijn bij een van de inhoudelijke werkgroepen, neem dan contact op met het NOG-bureau.