update kwaliteitsregistratie Cataract

vrijdag, 15 januari, 2021

De nieuwe registratie is met ingang van 1 december 2020 in gebruik genomen. Inmiddels hebben 35 instellingen (± 35%) het ondertekenen van de juridische stukken afgerond, zijn 151 gebruikers aangemaakt en zijn ruim 400 operaties geregistreerd.

 

Week 1

Week 2

Getekende overeenkomsten

27

35

Gebruikers

 

151

Operaties geregistreerd

209

437

 

In de vorige update hebben we u bericht over het registratieaccount voor optometristen of andere collega’s. Met dit account kunnen oogartsen optometristen of andere collega’s machtigen om hun operaties te registreren. Deze collega’s krijgen dan hun eigen inloggegevens en kunnen registreren voor alle oogartsen binnen de instelling die hen hiervoor hebben gemachtigd. Dit tweede accounttype komt waarschijnlijk eind januari / begin februari beschikbaar.

Daarnaast worden in deze bijgewerkte versie de volgende punten meegenomen:

  • Het dropdown menu wordt gebruiksvriendelijker.
  • Het automatisch vullen van velden op meest gekozen item wordt gestopt. Deze optie was een poging de administratieve belasting te verlagen, maar blijkt in de praktijk tot verwarring te leiden en is foutgevoelig.
  • Het registratiescherm zal aanpassingen automatisch opslaan, zodra patiëntnummer, lateraliteit en OK datum zijn ingevuld. In een apart veld geeft u daarna aan of de registratie status concept of definitief heeft.
  • Er komt een knop om eenvoudig een nieuw registratieformulier te openen, niet langer gecombineerd met de knop om een registratie op te slaan.

Elke aio gaat in een eigen account registreren met eigen SMS verificatie. Het is namelijk niet praktisch om een gezamenlijk account te maken voor aios.

Naast de SMS verificatie is in het beveiligingsontwerp ingebouwd dat de registratie blokkeert als de registratie 10 minuten niet wordt gebruikt. Dit blijkt met name tijdens het invoeren op de OK niet prettig. Momenteel wordt gekeken of dit aangepast kan worden met behoud van de veiligheidseisen. Of dit kan en per wanneer dat eventueel wordt aangepast is nog niet bekend.

Samen met Dutch Hospital Data zetten we ons ervoor in om u zo snel mogelijk een zo optimaal werkende registratie aan te bieden. Heeft u vragen of tips om de registratie te verbeteren? Neem dan contact op met DHD.

De oude registratie is nog steeds toegankelijk om operaties uit 2020 af te ronden en de benodigde data 2020 te verzamelen voor aanlevering voor de indicatorengids cataract aan het Zorginstituut. 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen