Uitkomst uitvraag “Oogzorg in 2e COVID-19 golf” - januari 2021

zaterdag, 16 januari, 2021

Recent heeft het NOG geïnventariseerd of de noodzakelijke oogheelkundige zorg (<6 wkn) op dit moment landelijk gedekt is en of er in de komende weken problemen op dit punt verwacht worden. Hiervoor zijn de COVID-19 contactpersonen oogheelkunde (één per instelling) benaderd.

Alles respondenten geven aan de oogzorg die binnen 6 weken noodzakelijk is op dit moment te kunnen leveren. Eén respondent geeft in de open reactie aan momenteel geen narcose mogelijkheden te hebben, anders dan voor spoed. Bij navraag blijkt dat dit bij meerdere ziekenhuizen speelt, maar dat in goed overleg met andere snijdende specialismen de noodzakelijke oogheelkundige chirurgie onder narcose doorgang kan vinden en verplaatsing van zorg nu niet aan de orde is.

Meer bevindingen leest u hier.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen