PROM Catquest per 2020 alleen nog invullen in maart en nameting in juni

dinsdag, 19 november, 2019

De indicatorengids Cataract voor 2020 is door de bestuurlijke partijen vastgesteld.
Het NOG is overeengekomen voor de PROM Catquest (te weten indicator 3b:
Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld & indicator 3c: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld) over te gaan van continu meten naar het instellen van de meetmaand.

De preoperatieve meetmaand staat gepland van 1 t/m 31 maart 2020 en postoperatieve meetmaand van 1 t/m 30 juni 2020. Wij hopen hiermee de registratielast te verminderen en een hogere representatieve respons te verkrijgen waardoor het meer kwalitatieve informatie zal gaan opleveren.

Een oproep aan iedereen om gedurende deze twee maanden de patiënten te stimuleren om de PROM in te vullen!

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen