Patiëntenorganisaties luiden de noodklok: te weinig geld beschikbaar voor reddende ooginjecties

dinsdag, 24 oktober, 2017

Een afvaardiging van patientenorganisaties overhandigde op 24 oktober 2017 een rapport met deze alarmerende boodschap aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.
Met het rapport, getiteld: “Het patiëntenperspectief op de toegankelijkheid tot de meer kostbare oog-injecties bij netvliesafwijkingen”, doen patientenorganisaties een oproep aan verzekeraars, ziekenhuizen, oogklinieken en de overheid om binnen afzienbare tijd eenduidig te bevestigen dat patiënten adequate toegang hebben tot de meer kostbare oog-injecties wanneer dat geïndiceerd is.

Patientenorganisaties bereikten alarmerende signalen dat zorgverzekeraars tijdens de onderhandelingen met de ziekenhuizen en oogklinieken het gebruik van de meer kostbare oog-injecties beperken, waardoor het voor oogartsen onmogelijk wordt de geldende richtlijnen te volgen. Oogpatiëntenorganisaties maken zich grote zorgen of patiënten nog wel goed worden behandeld en hebben grote twijfel over gelijkheid in de zorg. Deze ontwikkeling brengt ernstige schade toe aan het vertrouwen dat patiënten moeten kunnen stellen in de Nederlandse gezondheidszorg. “Zijn er verschillen tussen de ziekenhuizen en krijgen minder mondige patiënten en kwetsbare ouderen wel de juiste behandeling?”, aldus patiënten. 

Per jaar worden in Nederland ongeveer 235.000 behandelingen met oog-injecties verricht bij ruim 50.000 personen met netvliesafwijkingen. Het behandelbeleid van de Nederlandse oogartsen is in vergelijking tot de omringende landen een kwalitatief goed en zeer efficiënt beleid. Sinds 2006 wordt de minder kostbare oog-injectie met bevacizumab, waar aangewezen, toegepast als eerste keus behandeling van diverse netvliesafwijkingen. Echter, bij onvoldoende effectiviteit van bevacizumab dient toegang te zijn tot de meer kostbare oog-injecties ranibizumab en/of aflibercept conform de richtlijnen voor netvliesafwijkingen en het leveren van goede zorg om blindheid te voorkomen. Met dit verantwoorde beleid hebben oogartsen de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro per jaar bespaard en zijn met de selectieve switch naar de meer kostbare oog-injecties de uitkomsten van de behandeling geoptimaliseerd. 

Onderbehandeling heeft grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen: slechtziendheid, maatschappelijke blindheid, verlies van zelfstandigheid, verlies van werk en hoge kosten voor begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie en verpleeghuiszorg. De beperkingen die worden opgelegd worden des te nijpender omdat ook het aantal patiënten dat deze middelen nodig heeft fors toeneemt als gevolg van de groei van het aantal ouderen alsmede het aantal mensen met diabetes.

Onderstaande rapport geeft het brede patiëntenperspectief op de geschetste problematiek en belicht op gestructureerde wijze de patiëntrelevante aspecten van de oogzorg van netvliesafwijkingen.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen