NCT mag weer, behalve bij conjunctivitis

dinsdag, 7 juli, 2020

Ten tijde van de COVID-19 pandemie zijn er wereldwijd allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het verantwoordelijke virus zoveel mogelijk te beteugelen. Zo is het gebruik van non-contact (‘puff’) tonometrie (NCT) gestopt. Immers, het virus is in traanfilm aangetoond en men vreesde voor verspreiding van het virus door micro-aërosolvorming met microdruppeltjes traanvocht.

Nu de maatregelen in het algemeen versoepeld worden, heeft het NOG bestuur aan de Nederlandse Glaucoomgroep (NGG) gevraagd of het verantwoord is om weer NCT te verrichten. Het NGG bestuur heeft daarvoor contact opgenomen met het RIVM. Ook heeft het NGG bestuur literatuur bestudeerd en onder de leden van de NGG verspreid. Tijdens haar vergadering van 3 juli jongstleden, heeft de NGG het onderwerp besproken.

De NGG is tot het volgende advies gekomen: 

'Alhoewel non-contact tonometrie (NCT) minder nauwkeurig wordt geacht dan contact tonometrie, wordt het, vanuit het oogpunt van besmettingsgevaar, inmiddels veilig geacht om non-contact tonometrie te doen, zowel bij mensen mét als zonder COVID-19, TENZIJ zij tekenen van een conjunctivitis hebben. Een verhoogd besmettingsrisico is bij deze groep mensen niet aangetoond, maar er is wel virus aangetoond in het traanvocht bij mensen met een COVID-19 gerelateerde conjunctivitis. De gebruikelijke hygiëne regels, waaronder een breed ademscherm aan de spleetlamp, dienen uiteraard in acht te worden genomen. Mensen met COVID-19 klachten dienen overigens thuis te blijven.’

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen