Implementatiekaart netwerkgeneeskunde oogheelkunde

dinsdag, 25 augustus, 2020

Met eenvoudige oogklachten naar de optometrist

Voor patiënten met laagcomplexe oogklachten snelle toegang dicht bij huis en voor de oogarts meer ruimte voor de patiënten met complexe oogklachten. De implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde beschrijft de rol van de optometrist, welke laagcomplexe oogklachten dit betreft en wat er voor nodig is om dit in de regio te organiseren.

In diverse regio's wordt er al met succes op deze manier gewerkt. Patiënten, oogartsen, optometristen én huisartsen zijn tevreden. Patiënten met droge ogen of met een zanderig gevoel in de ogen worden door de huisarts verwezen naar de optometrist. Een bezoek aan de oogarts is dan meestal niet meer nodig, waardoor de oogarts ruimte krijgt om complexere zorg te leveren. Daarnaast kunnen patiënten bij de optometrist terecht voor screening op diabetische retinopathie, screening op glaucoom (bij familiaire belasting of bij een verhoogde oogdruk tot 30 mmHg). Ook met symptomen en klachten als geleidelijke visusdaling, vermoeide ogen, complexe refractiestoornis of niet te beoordelen fundusfoto bij DM kunnen patiënten straks bij daarvoor geregistreerde optometristen terecht. De huisarts moet daarbij wel de verwachting hebben dat de optometrist de diagnostiek en behandeling kan afronden. Als bijvoorbeeld een operatie wordt verwacht verwijst de huisarts rechtstreeks naar de oogarts. Op deze manier wordt effectief en doelmatig verwezen.

Juiste oogzorg op de juiste plek

De implementatiekaart is gebaseerd op de notitie De juiste oogzorg op de juiste plekIn deze notitie hebben het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Oogvereniging de handen ineen geslagen en vastgelegd aan welke eisen de optometrist moet voldoen en welke patiënten door de optometrist gezien kunnen worden. ‘De toegangstijd tot de oogarts liggen in veel regio’s boven de Treeknorm van 4 weken. Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met oogklachten in de komende jaren verder toe. Door optometristen in te zetten voor laagcomplexe oogzorg gaat de toegangstijd hopelijk omlaag en kunnen meer patiënten worden geholpen, aldus Corina Moerland, directeur van het NOG.

Duurzame financiering

Helaas is er nog geen structurele financieringsvorm beschikbaar voor deze oogzorg. Regio’s maken nu gebruik van vaak tijdelijke financiering die per regio soms wel en soms niet belast is met eigen risico (afhankelijk van de afspraken met de zorgverzekeraar). Dat is voor de patiënt onduidelijk.  ‘Hopelijk komen we samen met de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit tot een landelijke structurele financieringsvorm, zodat patiënten in het hele land ook in de toekomst de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking’.

Het NOG, de OVN, de Oogvereniging, de NVZ en de Federatie werkten samen aan deze implementatiekaart.

 

 

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen