Bent u al lid van de ANVVB?

woensdag, 11 mei, 2022

Tot vorig jaar waren NOG leden automatisch lid van de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid.

Door de privacywetgeving is deze koppeling gestopt. U kunt uzelf als lid aanmelden bij de ANVVB. De hoogte van contributie kan naar eigen keuze worden bepaald met een minimum van € 25,00 per jaar.

Waar wordt uw contributie aan besteed?

Met uw financiële bijdrage ondersteunt u het voorkomen van slechtziendheid en blindheid. De ANVVB doet dat o.a. door het bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid.

Doneren zonder lidmaatschap kan ook

U kunt de ANVVB ook financieel ondersteunen zonder lid te worden. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en kunt u overmaken op bankrekeningnummer: ABN-AMRO NL 70 ABNA0430273258 t.n.v. ANVVB onder vermelding van Donatie.

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht