per 2020 vereenvoudiging regelgeving parallelliteit

dinsdag, 24 september, 2019

De registratieregels omtrent parallelliteit waren onduidelijk en multi-interpretabel. De regelgeving voor het openen van parallelle DBC's is vereenvoudigd.
Als belangrijkste uitgangspunt wordt genomen dat de medisch specialist zelf de afweging maakt of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Daarnaast dient een nieuw te openen zorgtraject te voldoen aan de aanwezigheid van een behandelrelatie volgens WGBO tussen beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt, en dat de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert verantwoordelijk is voor de anamnese en diagnosestelling.

           registratiekaart openen van een DBC.JPG

Veldpartijen (NVZ, NFU, ZN en FMS, met medewerking van NZa) hebben een registratiekaart ontwikkeld, aan de hand waarvan een medisch specialist of een andere zorgprofessional aan het begin van het zorgtraject via een aantal eenvoudige vragen in een beslisboom zelf kan bepalen of er wel of geen (nieuwe) DBC mag worden geopend.

Een uitgebreide toelichting op de registratieregels en concrete voorbeelden zullen worden opgenomen in de jaarlijkse registratiewijzer van de FMS.

         registratiekaart achterkant.JPG

Bent u benieuwd naar de andere wijzigingen per 2020? klik hier.

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen