per 2020 minder administratielast bij 2e staaroperatie binnen 42 dagen

woensdag, 25 september, 2019

Voor cataractoperaties wordt per 2020 een in tempi afsluitregel geïntroduceerd, waarmee het subtraject van de lopende dbc ook eerder dan 42 dagen na de operatie gesloten kan worden, als de operatie voor het 2e oog binnen die 42 dagen valt.
Het lopende subtraject wordt afgesloten één dag voor de dag dat deze tweede cataractoperatie plaatsvindt. Er wordt automatisch een vervolg subtraject geopend waar de 2e operatie in valt (net zoals bij de intravitreale injecties nu al het geval is). Hierdoor valt de tweede operatie in een nieuw subtraject, binnen hetzelfde zorgtraject.
Dit scheelt veel werk, handmatige controles en afwijzingen.

Alleen bij twee staaroperaties op dezelfde dag moet nog wel een parallelle DBC worden geopend.

Bent u benieuwd naar de andere wijzigingen in 2020? klik hier.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen