Per 2020 delierscreening afgeschaft voor patiënten met staaroperatie onder lokale anesthesie

dinsdag, 19 november, 2019

De basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 van IGJ is vastgesteld.

Belangrijk om te melden is dat ondermeer patiënten die een cataract operatie ondergaan zijn geëxcludeerd voor het standaard screenen op delier aangezien het NOG van mening is dat patiënten die op de preoperatieve poli komen ter voorbereiding op hun oogheelkundige ingreep, die onder lokale anesthesie in dagopname (max 4 uur) zal plaatsvinden, niet standaard gescreend dienen te worden op delier.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen