NOG onderschrijft handreiking oogarts - PA (Physician Assistant) van de PA vakgroep oogheelkunde

26/07/2016

In de gezondheidszorg komt het steeds vaker voor dat bij de zorgverlening en de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken zijn. Een goede samenwerking tussen de zorgverleners is daarbij van groot belang. Dit roept tegelijk ook nieuwe vragen en problemen op. Zo zal er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moeten zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg. Deze handreiking beoogt deze randvoorwaarden voor de Oogheelkunde te expliciteren en te verduidelijken in de samenwerking tussen PA en oogarts. 

Deze handreiking is een aanvulling op de handreiking Opzetten lokale of regionale samenwerking oogzorg 2016

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht