Aanpassingen machtigingenformulier Dermatochalasis of Bovenooglidcorrectie (X02) per 1 mei 2017

27/04/2017

Per 1 mei 2017 wordt door Zorgverzekeraars Nederland een aantal omissies in het machtigingenformulier Dermatochalasis of Bovenooglidcorrectie (X02) opgelost.
Sinds 1-1-2017 is het pakket ZVW gewijzigd ten aanzien van het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking. Het aanvraagformulier in het machtigingenportaal was hier voor aangepast, maar er bleek nog een aantal onvolkomenheden in te zitten. In het formulier waarmee vanaf 1 mei 2017 een ooglidcorrectie aangevraagd kan worden zijn enkele vragen ter verheldering toegevoegd of gewijzigd. De machtiging wordt aangevraagd voor beide ogen, er hoeft dus maar één machtiging te worden aangevraagd.
Daarnaast kan er in het nieuwe formulier, na het aangeven van de reden van de aanvraag, worden aangegeven voor welk jaar de aanvraag betreft. Dit heeft te maken met het feit dat de vergoedingen per 01-01-2017 zijn veranderd.
Wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige aandoening kunnen er foto’s worden toegevoegd. Wanneer dit niet het geval is, hoeven er geen foto’s aan de aanvraag toegevoegd te worden. De BBC adviseert u om de foto’s wel op te nemen in het dossier.
Ten slotte is een vraag toegevoegd die betrekking heeft op de overhangende huidplooi. Met deze vraag wordt de gezichtsveldbeperking scherper geformuleerd.
Met de hierboven genoemde wijzigingen is het formulier duidelijker en specifieker geworden.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht