Lid worden

Lidmaatschap

Het NOG lidmaatschap biedt toegang tot verschillende NOG activiteiten, afhankelijk van het type lidmaatschap.

Alle leden kunnen een voordracht houden tijdens het jaarlijkse NOG congres. Verder ontvangen alle leden, uitgezonderd bijzondere leden, de digitale nieuwsbrief en hebben toegang tot het besloten gedeelte van de NOG website. Voor gewone en aspirant leden is een collectief abonnement afgesloten voor ACTA en ONE network. Tevens kunnen gewone leden zonder extra kosten deelnemen aan de NOG kwaliteitsvisitatie.

Soorten lidmaatschap

U kunt lid worden van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wanneer u voldoet aan hetgeen gesteld in artikel 7 van de Statuten van de Vereniging. Het NOG kent de volgende leden:

SOORT LID OMSCHRIJVING             
Gewone leden Praktiserende oogartsen, werkzaam in Nederland of Nederlandse Antillen en ingeschreven in register van KNMG
Aspirant leden Assistent geneeskundigen in opleiding tot oogarts
Ereleden Leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
Buitengewone leden Oogartsen die werkzaam zijn buiten Nederland of Nederlandse Antillen, òf academisch geschoolden die direct betrokken zijn bij de wetenschap van de oogheelkunde (bijv. ANIOS)
(aanvraag dient te worden gesteund door twee NOG gewone leden, en voorzien van een motivatiebrief en CV)
Bijzondere leden Afgestudeerden aan hoger beroepsonderwijs met aantoonbare interesse in de oogheelkunde
(aanvraag dient te worden gesteund door ten minste twintig NOG gewone leden)
Rustende leden Leden die zijn / haar werkzaamheden in de oogheelkunde hebben beëindigd

 

Verbondenheid met FMS en KNMG

Indien u als praktiserend oogarts lid bent van het NOG, bent u automatisch ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en KNMG. Om praktische redenen wisselt het NOG persoonsgegevens uit met de FMS voor deze lidmaatschappen. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de FMS (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet.

In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van de FMS vindt u hier.

Lidmaatschap van de LAD

Indien u als oogarts in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, kunt u lid worden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) met de daarbij behorende voordelen

Bent u in dienstverband werkzaam als oogarts en wilt u lid worden van de LAD? Geef dit dan door aan het NOG bureau. Het NOG verstrekt via de FMS de benodigde gegevens aan de LAD. Lees hier de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, informeren de FMS en/of LAD u hierover.

De Jonge specialist

De Jonge Specialist streeft naar één landelijke vertegenwoordiging voor alle AIOS; onafhankelijk en sterk door de krachten te bundelen. Aspirant leden kunnen bij inschrijven voor het NOG aangeven om tevens lid te worden van De Jonge Specialist. Hiermee geeft u toestemming aan het NOG om uw gegevens door te geven aan De Jonge Specialist voor facturering en toezenden van o.a. nieuwsbrieven en Medisch Contact.

Wijzigingen lidmaatschap

Klik hier voor meer informatie over wijzigingen in het NOG lidmaatschap.

Lid worden

Indien u lid wilt worden van het NOG kunt u het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen. In de privacyverklaring leest u hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht