Toolkit: Juiste oogzorg op de juiste plek

Documenten

 

Gezamenlijke visie NOG, OVN en Oogvereniging op De juiste oogzorg op de juiste plek

In deze notitie beschrijven het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG), de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Oogvereniging (patiëntenorganisatie) de wijze waarop de oogheelkundige zorg voor mensen met bepaalde niet acute oogheelkundige klachten kan worden vormgegeven met behoud van kwaliteit van zorg en verbetering van de toegankelijkheid van zorg.

Artikel over Juiste oogzorg op de juiste plek in Visus – 2-2020

Samenvatting gezamenlijke visie NOG, OVN en Oogvereniging op De juiste oogzorg op de juiste plek

Lokale afspraken bij casemixverzwaring

Het NOG beoogt ruimte te maken in de ziekenhuizen voor het behandelen van patiënten met complexere casuïstiek, door een geselecteerd deel van de nieuwe patiënten door de optometrist te laten onderzoeken i.p.v. naar de oogarts te verwijzen.
Om dit doel te behalen is het van belang, bij voorkeur meteen bij de start van een project, in de lokale onderhandelingen een aantal zaken te borgen.

Handreiking voor het opzetten van lokale of regionale samenwerking in de oogzorg

Randvoorwaarden anderhalvelijns oogzorg

Dit document beschrijft de randvoorwaarden van anderhalvelijns oogzorg, die volgens het NOG het behoud van kwaliteit bij substitutie van zorg waarborgen. Daarnaast wordt een aantal mogelijke inrichtingsvormen bij substitutie van zorg beschreven. 

Consensus OVN, NVvO en NOG over oogmeting bij kinderen; wie meet op welke leeftijd

 

De OVN, NVvO en het NOG zijn in 2013 overeengekomen dat gezonde kinderen vanaf 8 jaar door een optometrist beoordeeld kunnen worden, met de voorwaarde dat ten minste één maal cycloplegie plaatsvindt bij kinderen tot 10 jaar.

Controles na de uitgangsrefractie kunnen worden uitgevoerd door de optometrist/opticien.

In 2017 is deze consensus door OVN, NVvO en NOG ongewijzigd bekrachtigd.
Kinderen jonger dan 8 jaar worden altijd beoordeeld door de orthoptist of de oogarts.

26 september 2017 – OVN, NVvO en NOG