Kennisagenda

In de Kennisagenda beschrijft het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG) de belangrijkste kennishiaten binnen de Oogheelkunde.

De notitie is, onder begeleiding van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, tot stand gekomen met inzet van leden van het NOG. Daarnaast zijn patiëntenverenigingen en overige belanghebbende partijen (zoals optometristen, huisartsen, zorgverzekeraars en aanpalende wetenschappelijke verenigingen) geraadpleegd.

De Kennisagenda Oogheelkunde leidt tot wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg en is daarom een structureel onderdeel binnen de Oogheelkundig medisch-specialistische zorg.

kennisagenda voorkant_0.jpg

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen