Algemeen

Belangrijke informatie voor patienten i.v.m. COVID-19

Als u zelf uw afspraak of afgesproken controlemoment wilt uitstellen, overleg daar dan over met uw behandelend oogarts. Neem ook contact op als de oogdruppels die door de behandeld oogarts zijn voorgeschreven op raken, zodat u indien nodig een herhaalrecept ontvangt. 

Spoedpatiënten worden, zoals al gebruikelijk was, ingestuurd door de huisarts.

Het precieze beleid in verband met COVID-19 kan per ziekenhuis verschillen, raadpleeg hiervoor de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum.

Als patiënten voor een controle of een operatie naar het ziekenhuis komen zijn er vaak aanvullende maatregelen zoals handen desinfecteren, afstand houden van elkaar in de wachtkamer, geen handen geven etc. Het is belangrijk dat patiënten deze aanwijzingen van het ziekenhuis volgen.

Meer informatie rondom COVID-19

  • Persbericht Oogfonds: Oogartsen roepen op alert te blijven op gezichtsvelduitval.
  • Voor algemene informatie over de gevolgen van het coronavirus voor bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, zorg en openbaar vervoer verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.
  • Corona informatiecentrum. Om artsen te ondersteunen bij het beantwoorden van die vragen en om patiënten de antwoorden nog eens te kunnen laten nalezen is een gratis online landelijk infocentrum opgezet. Dit is gedaan naar aanleiding van een vraag van VWS en uitgevoerd door de Stichting BetrouwbareBron en Inforium. 

--------------------------------

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappeilijke beroepsvereniging van oogartsen en heeft als doelstelling de bevordering van de oogheelkunde en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de oogheelkundige zorg.

Op deze website vindt u informatie over patiëntenverenigingen, patiëntenvoorlichtingsinformatie over diverse oogheelkundige aandoeningen en een overzicht van gecertificeerde refractiechirurgen die ooglaserbehandelingen uitvoeren. Ook kunt u een oogarts zoeken in uw omgeving.

Het NOG kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. Voor medische vragen verwijzen wij u naar uw huisarts of de behandelend oogarts. 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht