Welke indicatiecodes gelden voor gebruik van Avastin, Eylea en Lucentis?

De NZa stelt per 2017 niet meer per indicatie (diagnose), maar op handelsproductniveau (stofnaam) vast of een middel valt onder de regeling add-on (dure) geneesmiddelen.
Ook dient de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegepast verplicht vastgelegd en op de nota vermeld te worden.
Door deze nieuwe regeling moet ook voor Avastin de indicatie geregistreerd worden.

De volgende indicatie ID's (geregistreerde en off-label indicaties) gelden voor Avastin, Eylea en Lucentis: 

Indicatie ID Werkzame stof Indicatie
22 Aflibercept Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).
24 Aflibercept Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME).
26 Aflibercept Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale neovascularisatie (myope CNV).
461 Aflibercept Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale veneuze takocclusie (BRVO) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = centrale retinale veneuze occlusie)).
1325 Aflibercept Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij bevazicumab onvoldoende werkzaam is gebleken of niet toegepast kan worden.
1326 Aflibercept Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij bevazicumab onvoldoende werkzaam is gebleken of niet toegepast kan worden.
1344 Bevacizumab Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij volwassenen.
1345 Bevacizumab Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen.
22 Ranibizumab Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).
24 Ranibizumab Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visus verslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME).
461 Ranibizumab Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale veneuze takocclusie (BRVO) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = centrale retinale veneuze occlusie)).
462 Ranibizumab Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van visusverslechtering als gevolg van choroïdale neovascularisatie (CNV).
1325 Ranibizumab Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij bevazicumab onvoldoende werkzaam is gebleken of niet toegepast kan worden.
1326 Ranibizumab Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij bevazicumab onvoldoende werkzaam is gebleken of niet toegepast kan worden.

Uitlevering versie maart 2017

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht