Wanneer moet ik het formulier inzage-, correctie en blokkeringsrecht bij de rijbewijskeuring gebruiken?

Formulieren afzien en gebruik inzage-, correctie en blokkeringsrecht bij de rijbewijskeuring alleen van toepassing op herkeuringen en vorderingskeuringen

Binnen de oogheelkunde kennen we twee soorten keuringsrapporten voor het CBR. U dient in beide gevallen altijd aan de betrokkene aan te geven dat hij het recht heeft om het rapport in te zien en de verzending ervan te blokkeren.

  1. Iedere oogarts mag het format rapport oogarts van het CBR invullen. De patiënt stuurt dit rapport zelf, samen met de eigen verklaring, naar het CBR. U kunt volstaan met het aanvinken van ja/nee op het format rapport oogarts bij “inzage- en blokkeringsrecht besproken?”.
  2. Daarnaast zijn er een aantal oogartsen door het CBR aangewezen als keuringsarts voor herkeuringen en vorderingskeuringen. Dit uitgebreidere rapport wordt door de oogarts naar het CBR gestuurd. Er zijn dan meerdere mogelijkheden:
  • U mag het rapport insturen zonder dat betrokkene het hoeft te zien.
  • U mag het rapport insturen zonder dat betrokkene het hoeft te zien, maar hij wil wel een kopie van het rapport.
  • Betrokkene wil het rapport eerst zien voordat u het instuurt.

Het formulier afzien en de voorbeeldbrief met het formulier voor gebruik van het correctie en blokkeringsrecht zijn door het CBR  ontwikkeld om het u makkelijker te maken om dit schriftelijk te verwerken. U bent niet verplicht om deze formulieren te gebruiken. Het voordeel is dat deze formulieren volledig juridisch sluitend zijn. 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht