Wanneer mag ik binnen de oogheelkunde een parallelle DBC openen?

Om een parallel traject te mogen open moet er sprake zijn van:

  • Een nieuwe zorgvraag vanuit het perspectief van de patiënt. 
  • Waarvoor diagnostiek én behandeling nodig is (niet behandelen is ook behandelen, dus traject moet eigen zorgactiviteiten hebben: minimaal een operatie of een polikliniekbezoek).
  • De combinatie van het reeds geopende subtraject en het nieuwe subtraject mag NIET op de Diagnose combinatie tabel (DCT) voorkomen. 

Voor binoculaire aandoeningen geldt dat u alleen een parallel traject mag openen als beide ogen operatief worden behandeld binnen 42 dagen. Dus u opent een parallel traject voor een operatie aan het tweede oog indien u dit oog opereert binnen 42 dagen na de operatiedatum van het eerste oog. Dit parallele traject opent u op de dag van de operatie aan het tweede oog.

Uitzonderingen:

  • Bij een strabismusoperatie en een dermatochalasis mag u géén parallel traject openen bij operatie op dezelfde dag aan OD en OS. (Want op de DCT staan de volgende diagnosecombinaties: 204/204, 205/205 en 255/255)
  • Voor de staaroperatie, Netvliesloslating, Intravitreale injectie en Photodynamische therapie geldt een uitzonderingsregel in de afsluitregels (de zogenaamde in tempi regeling). U moet voor deze operaties alleen een parallel traject openen indien u beide ogen op dezelfde dag behandelt.

Let op:

  • De nieuwe zorgvraag moet vanuit medische dossier duidelijk zijn.
  • Aaneengesloten klinische dagen morgen niet gesplitst worden, dus u mag tijdens één opname niet 2 verschillende zorgvragen aan 2 klinische trajecten koppelen.

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht