Vertegenwoordiging van de patiënt bij polikliniekbezoek, ook op afstand?

Er zijn twee soorten polikliniekbezoeken waarin een patient kan worden vertegenwoordigd:

  1. Een (herhaal) polikliniekbezoek waarbij zowel de patient als de vertegenwoordiger aanwezig is, of
  2. Een herhaal-polikliniekbezoek door een (medisch) vertegenwoordiger van een patient voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065). b.v. bij ernstige epilepsie.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee zorgactiviteiten is het vereiste contact met de patient.
Het contact met de patiënt wordt wel vereist bij het eerst genoemde (herhaal) polikliniekbezoek.
Bij zorgactiviteit 190065 wordt enkel contact vereist met de (medisch) vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiging van de patient bij consult op afstand
In de meeste situaties is het niet mogelijk om een van de zorgactiviteiten (screen-to-screen consult 190161, belconsult 190162 en schriftelijke consultatie 190163) te registreren als er enkel contact is met de 
vertegenwoordiger van de patient. Aangezien bij een polikliniekbezoek contact met de patient wordt vereist, wordt dit ook vereist bij de nieuwe zorgactiviteiten voor consulten op afstand (190161, 190162 of 190163).
Met de introductie van deze zorgactiviteiten is enkel de manier waarop het polikliniekbezoek wordt geleverd gewijzigd, de overige voorwaarden zijn gelijk gebleven. Een vertegenwoordiger en patient die gezamenlijk op de polikliniek aanwezig zijn, nemen ook gezamenlijk deel aan het consult op afstand.

Uitzonderingssituaties
Uiteraard zijn er situaties te bedenken waarin een patient niet in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen in het kader van zijn geneeskundige behandelingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een ernstige vorm van dementie, of bij een baby van 1 jaar. In die situaties vindt het contact op de polikliniek ook vooral met de vertegenwoordiger plaats.
Het is in die situaties dan ook toegestaan om bij een consult met een vertegenwoordiger van de patient de zorgactiviteit, 190161, 190162 of 190163 te registreren.
Het is aan de hoofdbehandelaar om te beoordelen of de patient op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) mag worden vertegenwoordigd en of de kwaliteit van zorg geborgd blijft zonder contact met de patient.

Zorgactiviteit 190065 op afstand
De zorgactiviteit herhaal-poiikliniekbezoek, door de (medisch) vertegenwoordiger van een patient voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065), is geïntroduceerd voor een specifieke patientengroep, waarbij het ongewenste effecten heeft om de patient uit zijn vertrouwde omgeving te halen en naar het ziekenhuis te laten komen voor een consult (bijvoorbeeld bij ernstige epilepsie).
Deze zorgactiviteit kan in 2018 NIET op afstand geregistreerd worden, omdat de regelgeving voorschrijft dat deze zorgactiviteit een face-to-face contact met de patient vervangt.
De NZa past de regelgeving aan, zodat dit per 2019 wel kan.

samenvattend:

 

Face-to-face polikliniekbezoek

Consultatie op afstand
(indien patient op grond van Wgbo vertegenwoordigd mag worden b.v. baby of ernstige dementie)

(herhaal)polibezoek met patiënt + vertegenwoordiger

190060 polibezoek

190013 herhaal polibezoek

190161 screen-to-screen consult

190162 telefonisch consult

190163 schriftelijke consultatie

 

 

herhaal polibezoek met alléén de vertegenwoordiger

190065 herhaal polibezoek met alléén de vertegenwoordiger

Kan niet op afstand geregistreerd worden in 2018

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht