Hoe te handelen als tijdens 1 operatie-sessie 2 afzonderlijke ingrepen gedaan worden, b.v. een glaucoom ingreep en cataract operatie

Indien er sprake is van een andere zorgvraag en de combinatie NIET voorkomt op de Diagnose Combinatie Tabel (tot op heden alleen blepharoplastiek en strabismus als operatieve verrichting die NIET dubbel gecodeerd mag worden), mag een nieuw parallel traject geopend worden. De betreffende verrichting dient dan nog aan het juiste subtraject te worden toegewezen. 

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht