Hoe kan ik optometrie registreren?

Met ingang van 2014 weegt optometrie mee als diagnostische zorgactiviteit binnen het betreffende subtraject en met ingang van 2015 is het mogelijk om in bepaalde situaties subtrajecten die zouden uitvallen door het ontbreken van een face-to-face contact maar waarbinnen wel optometrische of orthoptische zorgactiviteiten zijn geregistreerd afzonderlijk te declareren als OZP.

Voor nadere toelichting en voorwaarden wordt verwezen naar het document financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht