Is het toegestaan om in plaats van een optometrie consult een oogartsen consult te registreren om zodoende een DBC te laten afleiden tot een declarabel DBC-ZP?

Neen, dit is niet toegestaan. De NZa heeft aangegeven dat het verkeerd gebruik van zorgactiviteiten gezien wordt als fraude en dat daarop zal worden toegezien. Daarnaast kan een verzekeraar altijd materiële controle verrichten en tenslotte zal de accountant van het ziekenhuis kunnen weigeren om een verklaring van correctheid af te geven.

Met ingang van 2015 is het mogelijk om in bepaalde situaties subtrajecten die zouden uitvallen door het ontbreken van een face-to-face contact maar waarbinnen wel optometrische of orthoptische zorgactiviteiten zijn geregistreerd afzonderlijk te declareren als OZP. Voor nadere toelichting en voorwaarden wordt verwezen naar het document  Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling  d.d. 26 -11-2014 op de website van het NOG.

 

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen