Is binnen een oogheelkundige praktijk waarneming mogelijk door een oogarts, wiens registratie als oogarts verlopen is?

Waarneming is niet mogelijk. Bij waarneming wordt bedoeld een waarneming tussen twee medisch specialisten van hetzelfde specialisme. Het betreft hier weliswaar een collega die oogarts is geweest maar formeel is deze niet meer geregistreerd in het register van de MSRC als oogarts. Hij/zij mag derhalve de beschermde titel oogarts niet meer voeren en zich ook niet voorstellen aan patiënten als oogarts.

Hij/zij kan u wel ondersteunen/assisteren als arts. Hij/zij werkt dus onder supervisie van u. U bent en blijft de hoofdbehandelaar/eindverantwoordelijke. Alvorens hij/zij u gaat ondersteunen dient u toestemming tot toelating te verkrijgen van het ziekenhuis. U moet het ziekenhuis laten weten dat het hier geen vervanging maar ondersteuning betreft. De contractuele relatie met deze arts kunt u vastleggen in een overeenkomst van opdracht. Een voorbeeld te verkrijgen bij Federatie Medisch Specialisten. U kunt in deze overeenkomst de werkzaamheden vastleggen die de arts in casus als ondersteuning voor u mag doen.

Let op: De NZa heeft aangegeven dat in de situatie dat indiener sprake is dat een oogarts werkzaam is als ‘solist’ er GEEN ondersteunend medisch personeel werkzaam mag zijn. M.A.W. bovenstaande is NIET geldig voor de solistisch werkzame oogarts.

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht