Cataractregistratie

Cataractregistratie
De cataractoperatie is de meest uitgevoerde ingreep in Nederland. Om de kwaliteit van deze operatie te waarborgen en te verbeteren heeft het NOG in 2007 de online cataractregistratie geïntroduceerd. Het merendeel van de oogartsen doet mee aan deze registratie.

Doel: kwaliteit verbeteren
Door de gegevens van uw cataractoperaties te registreren kunt u uw resultaten vergelijken met de resultaten van andere oogartsen binnen uw eigen instelling, vergelijkbare instellingen en op landelijk niveau. De meeste vakgroepen bespreken de uitkomsten van de cataractregistratie ook periodiek met elkaar. Zo kunt u van elkaar leren en de behandeling optimaliseren. De informatie kan u ook helpen om, samen met de patiënt, een beslissing te nemen over wel of niet opereren. Maar ook over de andere keuzes die bij een staaroperatie mogelijk zijn, zoals het type lens en de doelrefractie.

Daarnaast ontvangt de European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO) de data volledig anoniem en ontdaan van instellingsgegevens. Zij gebruiken deze data voor wetenschappelijk onderzoek en vergelijking tussen landen.

Drie manieren van registreren
De registratie van de cataractoperaties is ondergebracht bij Dutch Hospital Data (DHD). U kunt uw gegevens op drie manieren invoeren.

 1. Via https://cataract.dhd.nl kunt u handmatig de data per operatie registreren. Hoe u dat doet, ziet u in een instructiefilmpje.
 2. Via https://datahub.dhd.nl kunt u XML-bestanden naar DHD sturen.
 3. U kunt een lokale FHIR-server inrichten. De gewenste data worden dan via een FHIR-kanaal naar DHD verstuurd. Dit is de meest geautomatiseerde methode. Geautomatiseerd aanleveren is mogelijk uit EPD’s van Chipsoft en Epic. Overstappen van handmatige registratie naar geautomatiseerde aanlevering wordt steeds eenvoudiger. DHD kan u hier meer over vertellen en u helpen die overstap te maken. U kunt hierover contact met hen opnemen via info@dhd.nl.
  Er is ook een video over de koppeling van het EPD met de kwaliteitsregistratie cataract.


Rapportages van de registratie
Er zijn verschillende rapportages van de cataractregistratie beschikbaar.

 • Dashboard met spiegelinformatie
  De online omgeving van DHD bevat een dashboard met informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten. Via verschillende grafieken en tabellen kunt u uw eigen resultaten spiegelen aan landelijke resultaten en de resultaten van uw vakgroep. Een gezamenlijke bespreking binnen uw vakgroep is het meest inzichtelijk als u uw resultaten kunt vergelijken met de individuele vakgroepleden. Hier moet elk vakgroeplid dan wel toestemming voor geven. Dit doet u door in ‘Mijn DHD’ naar ‘Profielinstellingen’ te gaan. Daar beantwoordt u de vraag of uw naam zichtbaar mag zijn voor de collega’s in het dashboard met ‘Ja’.
  Het dashboard wordt wekelijks geactualiseerd.
 • Instellingsbreed rapport
  Naast het dashboard is er een instellingsbreed rapport beschikbaar. Deze geeft globaal dezelfde informatie als het dashboard, maar alleen op de niveaus ‘Eigen instelling’ en ‘Landelijk’. De resultaten van individuele oogartsen staan hier dus niet in. De oogartsen binnen een zorginstelling besluiten zelf of zij dit rapport binnen hun instelling willen gebruiken.
 • Kwartaalrapportage
  Vanaf 1 november 2023 ontvangen oogartsen een rapportage met gegevens over het afgelopen kwartaal. Deze rapportage geeft op individueel en landelijk niveau onder andere inzicht in de hoeveelheid uitgevoerde cataractoperaties, de complicaties en de visusverbetering. Informatie over uw vakgroep is ook beschikbaar als alle vakgroepleden in het portaal hebben aangegeven deze gegevens te willen delen. U ontvangt een maand na het eind van elk kwartaal een e-mail met een link naar het portaal bij DHD waar u de rapportage kunt inzien en downloaden.
 • Infographic
  De resultaten van de cataractregistraties in 2022 hebben we samengevat in een infographic.

Lange termijn doelen
De subcommissie Kwaliteitsregistraties heeft een aantal lange termijn doelen:

 • Implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in de cataractregistratie
  Uitgangspunt hierbij is dat de PROMs op patiëntniveau meerwaarde hebben en gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Het moet oogartsen echter geen extra administratieve lasten opleveren. Een Europese werkgroep onderzoekt momenteel welke PROMs geschikt zijn. Daarna moet de cataractregistratie hierop worden aangepast.
 • Patiëntinformatie beschikbaar maken
  Als de PROMs geïmplementeerd zijn, kunnen we een dashboard voor patiënten ontwikkelen. Daarmee willen we artsen en patiënten ondersteunen bij het samen beslissen over de meest geschikte behandeling. Tot die tijd delen we informatie uit de cataractregistratie via infographics en andere communicatiemiddelen.
 • Uitbreiden van de dataset
  Het koppelen van de kwaliteitsregistratie cataract aan bijvoorbeeld oogkundige meetgegevens levert een schat aan informatie op. Voordat we dit kunnen realiseren, moeten we echter eerst onderzoeken hoe we dit mogelijk kunnen maken.