ALV 2023- 22 juni

De Algemene ledenvergadering  2023 wordt gehouden op 22 juni a.s. van 11.30 – 12.45 uur tijdens het NOG congres in de grote zaal van het MECC in Maastricht.

In de bijlagen vindt u de agenda, het concept verslag van de vorige vergadering en het jaarbericht 2022. Ook vindt u daar vanaf 8 juni a.s. de richtlijn LMD die ter autorisatie aan de ALV wordt voorgelegd.

Het is mogelijk deze vergadering online te volgen. Uitsluitend de stemgerechtigde leden die fysiek aanwezig zijn kunnen hun stem uitbrengen. Indien u zich uitsluitend aanmeldt voor de ALV en niet voor de congresdag, geef dit dan aan bij de opmerkingen. Inschrijven kan via onze congresdienst.

Het bestuur begroet u graag op 22 juni a.s.