Symposium WG Tropische Oogheelkunde

29 oktober 2016
 t/m 29 oktober 2016

Op zaterdag 29 oktober vindt het najaarssymposium van de werkgroep Tropische Oogheelkunde plaats in het UMC Utrecht. Aansluitend vindt bij Medical Workshop in de Meern de cursus ‘manual cataract surgery’plaats.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot secretariaat@tropischeoogheelkunde.nl