Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. P.J. Ringens

23 juni 2023

“ DE TOEKOMST VAN DE (OOGHEELKUNDIGE) ZORG IN NEDERLAND. ”

Paneldiscussie onder leiding van Prof. Dr. Marcel Levi, voorzitter NWO.

MECC Maastricht 15:30 – 17:00
Met aansluitend een afscheidsreceptie.

SPREKERS:

  • Mevr. Naomi Nathan, voorzitter NTS
  • Mevr. Gabriëlle Janssen, voorzitter Nederlandse vereniging van optometristen
  • Dr. Helen Mertens, voorzitter RvB MUMC+ en lid NFU
  • Prof. Dr. Joke de Boer, voorzitter kwaliteitscommissie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
  • Prof. Dr. Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg, Zorginstituut Nederland
  • Prof. Dr. Jan Keunen, emeritus hoogleraar Oogheelkunde en lid Eerste Kamer
  • Dr. Mor Dickman, University Eye Clinic Maastricht MUMC+ en MERLN Institute for Technology-Inspired
    Regenerative Medicine

VOOR VRAGEN MAILT U NAAR: V.DE.WIT@MUMC.NL

SCAN DE QR-CODE IN DE FLYER OM U AAN TE MELDEN VOOR HET SYMPOSIUM