Symposium 50 jaar werkgroep Internationale Oogheelkunde

4 november 2023
 t/m 4 november 2023

Op 4 november 2023 organiseert de werkgroep Internationale Oogheelkunde een symposium. Er is een mooi programma samengesteld met voordrachten over Verleden, Heden en Toekomst. Aanmelden verloopt via het sturen van een e-mail.

Bijlagen