NOG Congres 27 – 29 maart 2024 Groningen

27 maart 2024
 t/m 29 maart 2024

Het NOG congres 2024 vindt plaats van 27 tot en met 29 maart in MartiniPlaza te Groningen.

Het programma bevat veel interessante voordrachten, mystery cases en posterpresentaties en u kunt kiezen uit diverse interessante cursussen. Het NOG-congres is alle dagen toegankelijk voor leden en niet-leden.

Uw voordracht, poster, cursus of mystery case kunt u aanmelden tot en met 15 december 2023.

Voor uw opgave dient u het format te volgen waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan. Uw inzendingen worden hierop beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen wij helaas niet accepteren.

Het aanmeldingsformulier vindt u op de congreswebsite. De wetenschappelijke congrescommissie bepaalt de definitieve presentatievorm (voordracht/rapid fire/poster).

Indien u uw bijdrage aan het NOG insteekt als een voordracht geldt het volgende:

  • De abstracts van voordrachten worden gepubliceerd in Acta Ophthalmologica.
  • Naast een gestructureerd Engelstalig abstract voor ACTA met affiliaties van alle auteurs, dient u ook een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 10 regels in te leveren voor het programmaboekje. 
  • Een abstract voor ACTA dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen: opgesteld in het Engels, heeft maximaal 250 woorden en bestaat uit de gebruikelijke onderdelen: Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results and Conclusion. Meer details over het format vindt u in de Guidelines Acta op de website.
  • Ook de 10 regelige Nederlandse samenvatting volgt het format: Doel, Methode, Resultaten en Conclusie.
  • Deze voorwaarde is dus niet van toepassing als u een poster, cursus of mystery case presenteert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze congresorganisatie.
Lees meer informatie op de website.