Congres Zorgevaluatie; Samen werken aan passende zorg

1 juni 2023

De Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) organiseren op 1 juni het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal. Accreditatie is aangevraagd en deelname aan het congres is kosteloos.

Klik hier voor het programma en aanmelding.